Danskurs

Danskursen riktar sig till dig som är nyfiken på att hitta ditt rörelsespråk. Genom improvisation, teknikövningar och koreografiarbete utvecklas din kroppskontroll och breddar din dansanta erfarenhet. Genom att testa på olika kvalitéer och genom att jobba med kontraster får du lära känna kroppen och dess rörelsevokabulär på ett nytt och spännande sätt. 

Anmälan

Vi bekräftar din bokning via mejl.

Vid anmälan maila till info@vigorgruppen.se , märk ditt mail ANMÄLAN

Mailet ska innehålla:

  • Vilken kurs anmälan gäller
  • Barnets för- och efternamn
  • Födelsedatum (ÅÅMMDD-XXX)
  • Namn på målsman
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Mailadress
  • Om du/ni vill ha enskilt medlemskap (200 kr) eller familjemedlemskap (300 kr)
  • Meddela om vi får ta kort på ditt barn och använda till hemsida, sociala medier och liknande
  • Efter anmälan har man möjlighet att prova på kursen ett tillfälle, därefter måste man betala för hela terminen.