SÅNG

Emmili Sjöberg är utbildad sångpedagog vid Stockholms musikpedagogiska institut. 

På sångkurserna får du sjunga med andra och solo - om du vill. Här får du öva på sångteknik, sjunga olika genrer och öva dig på olika uttryck. Tillsammans med andra lär du dig mer om musikalitet och din egen röst!


Lokal: Biograf Sländan, Tullinge
10-12 tillfällen per termin

MÅNDAGAR
Sånggrupp från 9 år, 45 min. Mellan kl. 16:45 - 19:30.
Terminsavgift 500 kr/termin + medlemsavgift
Grupper/tider bestäms efter ålder och erfarenhet. 

Sångensemble för vuxna kl. 19:45-20:45
Terminsavgift 800 kr + medlemsavgift 


Privata sånglektioner 45 min
600 kr per sånglektion + medlemsavgift
Du kan gå en eller flera lektioner per termin.
Kontakta oss om du är intresserad till info@vigorgruppen.se