MUSIKAL

Åsa Andersson är en erfaren showartist samt utbildad förskolepedagog. 

Petra Pääkkönen är utbildad musikalartist vid Musikalakademien i Umeå. 

Musikalkursen erbjuder barn att prova på sång, dans och teater på en och samma gång. Pedagogerna lägger stort fokus på deltagarens eget skapande och delaktighet. Kursen leds av två pedagoger. 

Lokal: Biograf Sländan, Tullinge
10-12 tillfällen per termin

MÅNDAGAR
Musikal 5-6 år kl. 16:45 - 17:30
Terminsavgift 800 kr + medlemsavgift 

Musikal 7-8 år kl. 16:00 - 16:45 
Terminsavgift 800 kr + medlemsavgift