Kurser

Start vecka 35! Vi ses då! 

Vid anmälan maila till info@vigorgruppen.se , märk ditt mail ANMÄLAN

Mailet ska innehålla:

 • Vilken kurs anmälan gäller
 • Barnets för- och efternamn
 • Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)
 • Namn på målsman
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Mailadress


Vi försöker hålla våra terminsavgifter så låga som möjligt, därför finns nu möjlighet för dig att bidra med en valfri högre summa. Under kurserna hittar du nu ett lägsta belopp och ett högsta belopp som avser avgifterna.

Tack för ditt engegemang och ditt bidrag!


Vid anmälan maila till info@vigorgruppen.se , märk ditt mail ANMÄLAN

Mailet ska innehålla:

 • Vilken kurs anmälan gäller
 • Barnets för- och efternamn
 • Födelsedatum (ÅÅMMDD)
 • Namn på målsman
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Mailadress

Läs mer om våra duktiga och engagerade pedagoger 


Ansök om medlemskap i ViGör

Medlemskap 2018, 200 kr/person (hela familjen 300 kr)