Årsmöte 4/5-2019

02.05.2019

Välkommen
till ViGör's Årsmöte den 4 maj kl. 13:00 på Klockhusvinden i Hågelbyparken!

Under årsmötet kommer vi bland annat att välja nya styrelsemedlemmar och berätta om vad "Vi gjort" läsåret 2018, vad "Vi gör"- samt vad "Vi ska" göra under 2019. Vi kommer även att presentera vår verksamhetsberättelse och årsredovisningen. Dagordningen hittar du bifogad separat.

På årsmötet kommer det även att röstas fram en ny styrelse samt en ordförande. Valberedningen är ansvarig för att ta emot nomineringar och för att ta fram ett förslag till en ny styrelse.

Vill du nominera dig själv eller någon annan till styrelseledamot kontaktar du Sara Nyman innan den 1 maj på: nyman_sara@hotmail.com

Vi välkomnar alla som vill utveckla och engagera sig i vår fantastiska förening. Det finns mycket utrymme för er!

Du får gärna lämna in motioner i förväg - dvs. förslag på punkter som ska diskuteras på årsmötet. Detta görs senast den 1 maj till: felicebranzell@gmail.com

Varmt välkommen!

ViGör