Musikalkurs

Denna kurs erbjuder barn i ålder 5 - 9 år att prova alla ViGörs konstarter som tillsammans blir musikal. Varje deltagare får chans att spela teater, sjunga och dansa i den mån den vill. Pedagogerna lägger stort fokus på deltagarens eget skapande och delaktighet för att på ett lustfyllt sätt komma fram till manus, sånger och koreografier. På detta sätt kan en upptäcka nya intressen, sätt att använda sin fantasi och samtidigt träffa nya vänner.

Anmälan

Vi bekräftar din bokning via mejl.

Vid anmälan maila till info@vigorgruppen.se , märk ditt mail ANMÄLAN

Mailet ska innehålla:

  • Vilken kurs anmälan gäller
  • Barnets för- och efternamn
  • Födelsedatum (ÅÅMMDD-XXXX)
  • Namn på målsman
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Mailadress
  • Om du/ni vill ha enskilt medlemskap (200 kr) eller familjemedlemskap (300 kr)
  • Meddela om vi får ta kort på ditt barn och använda till hemsida, sociala medier och liknande
  • Efter anmälan har man möjlighet att prova på kursen ett tillfälle, därefter måste man betala för hela terminen.