Personal

SÅNG - Emelie Pejler
Emelie är utbildad sångpedagog på Stockholms Musikpedagogiska Institut. Hon har även mycket erfarenhet som sångerska. Emelie tror på att utgå från individerna, att anpassa undervisningen i just den stunden lektionen pågår och med just de eleverna. Sångeleven behöver känna sig trygg och avspänd - då kan vem som helst få flyga i musikens värld. 

Emelie är även föreningens kassör och jobbar administrativt på ViGör.

TEATER -  Franziska Deckert
Franziska har jobbat som dramapedagog/teaterledare i många år. Hon brinner för att jobba med barn och ungdomar. Hennes favoritverktyg är drama- och teaterpedagogik. Pedagogiken utgår från att vara icke-värderande, icke-tävlingsinriktad och att alla jobbar ihop, som ett team. 

Franziska är även föreningens verksamhetsansvarig.

DANS - Fanny Pereira Nielsen
Fanny är utbildad vid Dans- och Cirkushögskolan med inriktning modern och nutida dans. På Fannys klasser ligger fokus på att hitta det egna rörelsespråket i improvisationen och genom koreografi och att känna rörelseglädje! Hon jobbar även med golvteknik, improvisation och eget skapande!

SÅNG - Sofia Norberg
Sofia är utbildad sångpedagog från Stockholms Musikpedagogiska Institut och är en erfaren sångerska. Hon undervisar med lusten och musicerandet i fokus och tycker att sång ska få vara utforskande. Rytmer, känslor och lyssnande är några av de musikaliska pusselbitar som Sofia gärna använder för att hjälpa eleven vidare. 

mammaledig från HT21

SLAGVERK, GITARR, SKAPA MUSIK - Kasper Thåström

Kasper är slagverks- och gitarrpedagog, utbildad vid Stockholms Musikpedagogiska Institut. Han har även studier inom musikproduktion i bagaget. Kasper brinner för musikaliska upplevelser, små som stora, själv och tillsammans med andra. Musikaliska upplevelser fungerar som bränsle för nyfikenhet, inspiration och kreativitet, vilka är några av grundstenarna i Kaspers undervisning.

pappaledig från HT21

SÅNG - Emmili Sjöberg

Emmili är utbildad till artist vid Performing Arts School i Göteborg och till sångpedagog och körledare på Stockholms Musikpedagogiska Institut.

I undervisningen utgår hon ifrån nyfikenhet, (både i hur hon själv möter eleven och hur hon hjälper eleven att utforska sin röst.) Hur låter jag när jag är jag och min röst flödar på ett lätt sätt ur kroppen som är mitt instrument? Hur KAN jag låta om jag leker och experimenterar med rösten? För att rösten ska kunna flöda och leka behöver en känna sig trygg i rummet, hemma i sin kropp och fri från negativ prestation, så det är några av de viktigaste beståndsdelarna i hennes undervisning.

MUSIKAL - Petra Pääkkönen

Petra är utbildad till musikalartist vid Musikalakademien i Umeå. Hon har uppträtt i flera musikaler och jobbat även som röstskådespelare. Petra undervisar med glädjen och utforskandet i fokus. Hon sätter tydliga ramar inom vilka man får leka och prova, vilket blir frigörande och avkopplande för gruppen som helhet och alla gruppens individer.

MUSIKAL - Åsa Andersson

Åsa har arbetat som sångerska och dansare i många år, bland annat på Sunwing Resorts och Silja Line. Hon har dessutom undervisat i barndans. Hon har studerat musik både på Kungliga Musikhögskolan, Stockholms universitet och lärarhögskolan, samt har många timmars sångundervisning i ryggsäcken. Numera är Åsa utbildad förskollärare och arbetar i förskoleklass där sång, musik och dans får ta stor plats. För Åsa handlar sång, dans och teater om glädje och gemenskap. Om att glömma tid och rum, och försvinna in i en annan värld där vi inte längre bedömer oss själva utifrån, utan fokuserar på hur det känns inuti oss själva istället. För Åsa är det viktigt att man som elev känner sig viktig respekterad och uppskattad för den man är, samt att alla känner en trygghet och gemenskap i gruppen.

SLAGVERK - Gabriel Uddunge
Gabriel är utbildad till slagverkspedagog vid Stockholms Musikpedagogiska Institut där han tog examen våren 2021. Gabriel är en mångfacetterad slagverkare som brinner för att lära och lära ut. Han har spelat inom olika konstellationer inom bl.a. pop, rock, folk, klassiskt, improvisation, soul och reggae. En viktig aspekt av Gabriels undervisning är att eleven ska ha en rolig stund och få möjlighet till musikaliskt samspel redan från början. 

vikarie för Kasper under HT 21