Personal

SÅNG - Emelie Pejler
Emelie är utbildad sångpedagog på Stockholms Musikpedagogiska Institut. Hon har även mycket erfarenhet som sångerska. Emelie tror på att utgå från individerna, att anpassa undervisningen i just den stunden lektionen pågår och med just de eleverna. Sångeleven behöver känna sig trygg och avspänd - då kan vem som helst få flyga i musikens värld. 

Emelie är även föreningens kassör och jobbar administrativt på ViGör.

TEATER -  Franziska Deckert
Franziska har jobbat som dramapedagog/teaterledare i många år. Hon brinner för att jobba med barn och ungdomar. Hennes favoritverktyg är drama- och teaterpedagogik. Pedagogiken utgår från att vara icke-värderande, icke-tävlingsinriktad och att alla jobbar ihop, som ett team. 

Franziska är även föreningens verksamhetsansvarig.

DANS - Fanny Pereira Nielsen
Fanny är utbildad vid Dans- och Cirkushögskolan med inriktning modern och nutida dans. På Fannys klasser ligger fokus på att hitta det egna rörelsespråket i improvisationen och genom koreografi och att känna rörelseglädje! Hon jobbar även med golvteknik, improvisation och eget skapande!

SÅNG - Sofia Norberg
Sofia är utbildad sångpedagog från Stockholms Musikpedagogiska Institut och är en erfaren sångerska. Hon undervisar med lusten och musicerandet i fokus och tycker att sång ska få vara utforskande. Rytmer, känslor och lyssnande är några av de musikaliska pusselbitar som Sofia gärna använder för att hjälpa eleven vidare. 

SLAGVERK, GITARR, SKAPA MUSIK - Kasper Thåström

Kasper är slagverks- och gitarrpedagog, utbildad vid Stockholms Musikpedagogiska Institut. Han har även studier inom musikproduktion i bagaget. Kasper brinner för musikaliska upplevelser, små som stora, själv och tillsammans med andra. Musikaliska upplevelser fungerar som bränsle för nyfikenhet, inspiration och kreativitet, vilka är några av grundstenarna i Kaspers undervisning.


SÅNG - Emmili Sjöberg

Emmili är utbildad till artist vid Performing Arts School i Göteborg och till sångpedagog och körledare på Stockholms Musikpedagogiska Institut.

I undervisningen utgår hon ifrån nyfikenhet, (både i hur hon själv möter eleven och hur hon hjälper eleven att utforska sin röst.) Hur låter jag när jag är jag och min röst flödar på ett lätt sätt ur kroppen som är mitt instrument? Hur KAN jag låta om jag leker och experimenterar med rösten? För att rösten ska kunna flöda och leka behöver en känna sig trygg i rummet, hemma i sin kropp och fri från negativ prestation, så det är några av de viktigaste beståndsdelarna i hennes undervisning.

DANS - Emilia Komowska

Emi är i grund och botten en proffessionell dansare och har genom sin danslärar roll varit mycket bland barn och ungdomar. Hon är driven, ambitiös och gillar att använda sin kreativitet och få fram den ur andra.

En dansklass med Emi innebär rörelser till karibisk musik, dancehall. Det blir alltid teori varvat med praktik och man svettas definitivt, precis som på soliga Jamaika där Dancehallen har sitt ursprung.