Personal

SÅNG - Emelie Pejler - mammaledig
Emelie är utbildad sångpedagog på Stockholms Musikpedagogiska Institut. Hon har även mycket erfarenhet som sångerska. Emelie tror på att utgå från individerna, att anpassa undervisningen i just den stunden lektionen pågår och med just de eleverna. Sångeleven behöver känna sig trygg och avspänd - då kan vem som helst få flyga i musikens värld. 

Emelie är även föreningens kassör och jobbar administrativt på ViGör.

TEATER -  Franziska Deckert
Franziska har jobbat som dramapedagog/teaterledare i många år. Hon brinner för att jobba med barn och ungdomar. Hennes favoritverktyg är drama- och teaterpedagogik. Pedagogiken utgår från att vara icke-värderande, icke-tävlingsinriktad och att alla jobbar ihop, som ett team. 

Franziska är även föreningens verksamhetsansvarig.

DANS - Fanny Pereira Nielsen
Fanny är utbildad vid Dans- och Cirkushögskolan med inriktning modern och nutida dans. På Fannys klasser ligger fokus på att hitta det egna rörelsespråket i improvisationen och genom koreografi och att känna rörelseglädje! Hon jobbar även med golvteknik, improvisation och eget skapande!

SÅNG - Sofia Norberg
Sofia är utbildad sångpedagog från Stockholms Musikpedagogiska Institut och är en erfaren sångerska. Hon undervisar med lusten och musicerandet i fokus och tycker att sång ska få vara utforskande. Rytmer, känslor och lyssnande är några av de musikaliska pusselbitar som Sofia gärna använder för att hjälpa eleven vidare. 

SLAGVERK, GITARR, SKAPA MUSIK - Kasper Thåström

Kasper är slagverks- och gitarrpedagog, utbildad vid Stockholms Musikpedagogiska Institut. Han har även studier inom musikproduktion i bagaget. Kasper brinner för musikaliska upplevelser, små som stora, själv och tillsammans med andra. Musikaliska upplevelser fungerar som bränsle för nyfikenhet, inspiration och kreativitet, vilka är några av grundstenarna i Kaspers undervisning.

SÅNGPEDAGOG - Tove Lind Mckeever

Tove vikarierar denna termin för Emelie som är mammaledig. Tove tycker att det är viktigt att hennes elever får testa att sjunga olika stilar men också ha chansen att få vara med och bestämma repertoar. Hon har som mål att få sången och musiken att skapa gemenskap och trygghet där alla känslor är tillåtna. När Tove inte undervisar gillar hon att stå på scen själv och har sjungit mycket i olika sammanhang både i Sverige och utomlands.