Sångkurs

På sångkursen får du tillsammans med din pedagog och med ett lekfullt inlärningssätt möjlighet till att växa i ditt egna personliga uttryck. Här får du öva på sångteknik, prova på olika genrer och kombinera det med scenisk gestaltning. Du får utvecklas i såväl grupp- som solosång. Tillsammans lär du dig mer om musikalitet och din egen röst!


SÅNGSCHEMA VT 2020: 

MÅNDAGAR - Biograf Sländan, Riksten/Tullinge 


Privata lektioner á 20 min eller 45 min
Sångpedagog Sofia Norberg och Rebecka Ljungdahl

Vi återkommer med det exakta schemat inom kort. 

Anmälan

Vi bekräftar din bokning via mejl.

Vid anmälan maila till info@vigorgruppen.se , märk ditt mail ANMÄLAN

Mailet ska innehålla:

  • Vilken kurs anmälan gäller
  • Barnets för- och efternamn
  • Födelsedatum (ÅÅMMDD-XXX)
  • Namn på målsman
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Mailadress
  • Om du/ni vill ha enskilt medlemskap (200 kr) eller familjemedlemskap (300 kr)
  • Meddela om vi får ta kort på ditt barn och använda till hemsida, sociala medier och liknande
  • Efter anmälan har man möjlighet att prova på kursen ett tillfälle, därefter måste man betala för hela terminen.