Öppen teatergrupp 


Kursen ska vara en öppen grupp där nyanlända och etablerade ungdomar är välkomna att gemensamt utforska (kropps-)språk, rörelse och gemenskap. Genom improvisation och trygghetsövningar skapas glädje och tillhörighet. Vi utgår ifrån deltagarna och lyfter allas kunskaper, intressen och idéer. Under terminens gång gästas vi även av sång- och danspedagoger. Välkommen!

Anmälan

Vi bekräftar din bokning via mejl.