Teaterkurs

Teaterkursen utgår från gruppens tankar och idéer. Genom improvisation skapas scener och manus där pedagogen jobbar med att lyfta upp och använda deltagarens tidigare erfarenheter och redan erhållna kunskap. I kursen får ni även lära er mer om scenisk gestaltning och att alla kan bidra på sitt unika sätt.

Anmälan

Vi bekräftar din bokning via mejl.

Vid anmälan maila till info@vigorgruppen.se , märk ditt mail ANMÄLAN

Mailet ska innehålla:

  • Vilken kurs anmälan gäller
  • Barnets för- och efternamn
  • Födelsedatum (ÅÅMMDD-XXXX)
  • Namn på målsman
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Mailadress
  • Om du/ni vill ha enskilt medlemskap (200 kr) eller familjemedlemskap (300 kr)
  • Meddela om vi får ta kort på ditt barn och använda till hemsida, sociala medier och liknande
  • Efter anmälan har man möjlighet att prova på kursen ett tillfälle, därefter måste man betala för hela terminen.