Samarbete


ViGör söker samarbete, detta kan ske via sponsring av verksamheten eller genom direkta samarbeten i projekt, evenemang, produktioner eller att ViGör kursverksamhet för barn och ungdomar där vi tillämpar våra värderingar och pedagogik.