INSTRUMENT & BAND

Lär dig olika instrument och skapa musik utan krav. Alla är välkomna - vi skapar utifrån allas unika förutsättningar.


Lokal: musiksalen i Rikstens skola
10-12 lektioner/termin


TORSDAGAR preliminärt
Instrumentlek 7-8 år kl. 17:30 - 18:00
(Vi närmar oss flera instrument på ett lekfullt sätt).
Terminsavgift 500 kr/termin + medlemsavgift 

Instrument från 9 år kl. 18:00-18:30
Terminsavgift 500 kr/termin + medlemsavgift 

Instrument från 9 år kl. 18:30- 19:00
Terminsavgift 500 kr/termin + medlemsavgift 

Band från 12 år kl. 19:00-20:15
Terminsavgift 500 kr/termin + medlemsavgift