ViGör är en ideell kulturförening
som består av tre grenar

ViGör ska vara en berikande verksamhet som grundas i att lära ut scenkonst till barn och ungdomar. Med åren har vi växt till att även bedriva fritidsklubb och fritidsgård med fokus på våra egna visioner och i ViGör-anda. All vår verksamhet baseras på trygg pedagogik som utgår från deltagarnas egna förutsättningar. Pedagogiken bygger på att deltagarna stöttas till att utveckla sitt egenvärde, med kärlek, stolthet och glädje på såväl individnivå som i grupp. Självkänsla, kreativitet och trygghet är ledord som beskriver verksamheten. Vi vill utveckla och tillgängliggöra verksamheten på ett kompetent, engagerat och nyfiket sätt. 

Saknas på bild: Sandra Edman, Susanne Dahl & Pernilla Zirath

Fotograf: William Pellas, www.williampellas.com 

1. ViGör Scenglädje 
Kursverksamhet för barn, unga och vuxna i Tullinge. 
Lär mer om våra pedagoger här

2. ViGör Rikstens Hjärta 
Fritidsklubb och Fritidsgård i Rikstens skola. 
Läs mer om våra pedagoger här

3. ViGör Event 

En sång- och dansensemble som skapar ideella scenproduktioner för att samla in pengar till ViGör Scenglädje. Många i ensemblen är en del av ViGörs styrelse
STYRELSEN

Therese Sallhed - ordförande
Lisa Carnbrand - vice ordförande
Sandra Edman - sekreterare 
Emelie Pejler - kassör 
Kristian Hokka - ledamot
Susanne Dahl - ledamot
Pernilla Zirath - ledamot 
Linda Rais - ledamot
Felice Branzell - ledamot