FRITIDSKLUBB Rikstens Hjärta 

Fritidsklubben är en öppen mötesplats för dig som går årskurs 4-6 i Botkyrka.

Du kan komma till oss för att umgås med dina vänner, lära känna nya vänner och ta del av en härlig verksamhet med mycket roliga aktiviteter varje vecka. ViGörs pedagogik bygger på att besökarna stöttas till att utveckla sitt egenvärde, med kärlek, stolthet och glädje på såväl individnivå som i grupp. Självkänsla, kreativitet och trygghet är ledord som beskriver verksamheten.

Mail: rikstenshjarta@vigorgruppen.se
Telefonnummer: 0764213379 
Adress: Flygarvägen 5, 146 34 Tullinge
Swishnummer: 123 140 37 65  

Följ oss på instagram: @rikstenshjarta

Varje måndag har vi en samling där vi tillsammans, pedagoger och barn, planerar veckans innehåll. Vi har även ett samtal kring upplevelser, känslor och förväntningar. Vi erbjuder en fast aktivitet varje dag och vi erbjuder mellanmål. Vi har ett mobilförbud i verksamheten.

Verksamheten är kostnadsfri.
På uppdrag av Botkyrka kommun. 

Öppettider
Måndag-fredag kl. 13.00-17.00.
Under alla lov kl. 9.00-17.00.


På loven äter vi lunch på skolan,
då får barnen ta med sig 30 kr som vi betalar direkt till köket.